ΣήμεραΑλύπιος, Θεράπων
29 ΜαιΔιοσκουρίδης
30 ΜαιΘεοδοσία, Ολιβιανός, Υπομονή
31 Μαι-
1 ΙουνΕρμείας, Μάγος
2 ΙουνΕυέλπιστος, Ιέραξ, Γεράκης, Πύρρος, Θεσπέσιος, Ιουστίνος
3 ΙουνΜαρίνος, Νικηφόρος
4 ΙουνΙερία, Υπατία
5 ΙουνΜάρθα
6 ΙουνΔωρόθεος, Πλούταρχος, Κύνθια, Απόλλωνας, Νίκανδρος, Σεληνιάς, Τριάδα, Κορίνος
7 ΙουνΙλαρίων
8 ΙουνΖηναΐς, Παναγής, Σεβαστιανή
9 ΙουνΚαλλιόπη, Ναυκράτιος
10 ΙουνΡοδάνθη
11 Ιουν-