ΣήμεραΠαλλαδία, Μαρκιανή, Φωτεινή, Χριστιανός
25 ΜαιΝεφέλη
26 ΜαιΑλφαίος, Καρπός, Συνέσιος
27 ΜαιΑλύπιος, Θεράπων
28 ΜαιΔιοσκουρίδης
29 ΜαιΘεοδοσία, Ολιβιανός, Υπομονή
30 Μαι-
31 ΜαιΕρμείας, Μάγος
1 ΙουνΕυέλπιστος, Ιέραξ, Γεράκης, Πύρρος, Θεσπέσιος, Ιουστίνος
2 ΙουνΜαρίνος, Νικηφόρος
3 ΙουνΙερία, Υπατία
4 ΙουνΜάρθα
5 ΙουνΔωρόθεος, Πλούταρχος, Κύνθια, Απόλλωνας, Νίκανδρος, Σεληνιάς, Τριάδα, Κορίνος
6 ΙουνΙλαρίων
7 ΙουνΖηναΐς, Παναγής, Σεβαστιανή