ΣήμεραΙούλιος, Γαλάτεια, Φαεινός
19 ΜαιΠατρίκιος, Θεόγνωστος, Θεόκτιστος, Μένανδρος, Μυροφόρα
20 ΜαιΘαλλελαίος, Λυδία
21 ΜαιΚωνσταντίνος, Ελένη
22 ΜαιΑιμίλιος, Κόδρος
23 Μαι-
24 ΜαιΠαλλαδία, Μαρκιανή, Φωτεινή, Χριστιανός
25 Μαι-
26 ΜαιΑλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Βηθεσδά
27 ΜαιΑλύπιος, Θεράπων, ΙωάννηςοΡώσσος
28 ΜαιΔιοσκουρίδης
29 ΜαιΘεοδοσία, Ολιβιανός, Υπομονή
30 ΜαιΕμμέλεια
31 ΜαιΕρμείας, Μάγος
1 ΙουνΕυέλπιστος, Ιέραξ, Γεράκης, Πύρρος, Θεσπέσιος, Ιουστίνος