ΣήμεραΚωνσταντίνος, Ελένη
23 ΜαιΑιμίλιος, Κόδρος
24 Μαι-
25 ΜαιΠαλλαδία, Μαρκιανή, Φωτεινή, Χριστιανός
26 Μαι-
27 ΜαιΑλφαίος, Καρπός, Συνέσιος, Βηθεσδά
28 ΜαιΑλύπιος, Θεράπων, ΙωάννηςοΡώσσος
29 ΜαιΔιοσκουρίδης
30 ΜαιΘεοδοσία, Ολιβιανός, Υπομονή
31 ΜαιΕμμέλεια
1 ΙουνΕρμείας, Μάγος
2 ΙουνΕυέλπιστος, Ιέραξ, Γεράκης, Πύρρος, Θεσπέσιος, Ιουστίνος
3 ΙουνΜαρίνος, Νικηφόρος
4 ΙουνΙερία, Υπατία
5 ΙουνΜάρθα