Νέο! Διαλέξτε όλα τα ονόματα που σας αρέσουν:

Ιδέες για ονόματα!

Δυσκολεύεστε να αποφασίσετε πως θα ονομάσετε το παιδάκι που θα έρθει στον κόσμο;
Εδώ μπορείτε να πάρετε έμπνευση, από μια συλλογή ονομάτων, ελληνικών και παγκόσμιας προέλευσης, αρχαίων ή νέων, σπάνιων ή πιο συνηθισμένων, παραδοσιακών ή μη.
Διαλέξτε μια από τις επιλογές και πατήστε πάμε!


Αμπλίος 31 Οκτωβρίου


Δαυίδ 1 Νοεμβρίου, 12 Δεκεμβρίου


Αγγελής 25 Μαρτίου, 8 Νοεμβρίου, 25 Μαρτίου


Λάμπρος 2 Μαΐου