Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Α

Ααρών15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Αβερκία, Αβέρκιος22 Οκτωβρίου Οσίου Αβερκίου επισκόπου Ιεραπόλεως
Αβραάμ, Αβραμία9 Οκτωβρίου Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού
29 Οκτωβρίου Οσίου Αβραμίου
15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Αγαθαγγέλα, Αγαθαγγέλη, Αγαθάγγελος23 Ιανουαρίου Αγίων Κλήμη και Αγαθαγγέλου
Αγαθή, Αγαθία, Αγαθίτσα5 Φεβρουαρίου Αγίας Αγάθης της μάρτυρος
Αγαθοκλέας, Αγαθόκλεια, Αγαθοκλής17 Σεπτεμβρίου Αγίας Αγαθοκλείας μάρτυρος
Αγαθονίκη13 Οκτωβρίου Ιερομαρτύρων Κάρπου και Αγαθονίκης
Αγαθόνικος22 Αυγούστου Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου
Αγαθούλα, Αγαθώ5 Φεβρουαρίου Αγίας Αγάθης της μάρτυρος
Αγάθων8 Ιανουαρίου Οσίου Αγάθωνος
Αγαμέμνονας, Αγαμέμνων30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αγάπη17 Σεπτεμβρίου Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής
Αγαπητός18 Φεβρουαρίου Οσίου Αγαπητού
Αγάπιος15 Μαρτίου Αγίου Αγαπίου του μάρτυρος
17 Σεπτεμβρίου Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής
Αγγέλα25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Αγγελής25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Αγγελική, Αγγελίνα, Άγγελος25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Αγησίλαος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Άγις30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αγλαΐα19 Δεκεμβρίου Οσίας Αγλαΐας της Ρωμαίας
Αγνή, Αγνούλα21 Ιανουαρίου Αγίας Αγνής
Αγορίτσα, Αγόρω30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αγριππίνα23 Ιουνίου Αγίας Αγριππίνης μάρτυρος
Αδάμ15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Αδαμαντία, Αδαμάντιος, Αδάμας, Αδάμος1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Αδριανή, Αδριανός26 Αυγούστου Αγίων Αδριανού και Ναταλίας
Αέτης, Αετίνα, Αέτιος, Αετίς, Αετίων, Αετός9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
Αζαρίας17 Δεκεμβρίου Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων
Αθανασία, Αθανάσιος18 Ιανουαρίου Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Αθηνά1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Αθηναγόρας24 Ιουλίου Αγίου Αθηναγόρου ομολογητού
Αθηνοδώρα, Αθηνόδωρας, Αθηνοδωρής, Αθηνόδωρος7 Νοεμβρίου Αγίου Αθηνοδώρου
Αιθάν, Αίθαν15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Αικατερίνη25 Νοεμβρίου Αικατερίνης Μεγαλομάρτυρος
Αιμιλία22 Μαΐου Αγίων Αιμιλίου και Κάστου
18 Ιουλίου Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος
Αιμιλιανή, Αιμιλιανός18 Ιουλίου Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος
Αιμίλιος22 Μαΐου Αγίων Αιμιλίου και Κάστου
18 Ιουλίου Αγίου Αιμιλιανού μάρτυρος
Αίολος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αίσωπος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αιτωλία24 Αυγούστου Κοσμά του Αιτωλού
Ακάκιος12 Απριλίου Οσίου Ακακίου Καυσοκαλυβίτου
28 Ιουλίου Αγίου Ακακίου μάρτυρος εν Μιλήτω
Ακίνδυνη, Ακίνδυνος2 Νοεμβρίου Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων
Ακριβή1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Ακύλας14 Ιουλίου Αγίου Ακύλα Αποστόλου
Ακυλήνη, Ακυλίνα, Ακυλίνη27 Σεπτεμβρίου Νεομάρτυρος Ακυλίνης εν Ζαγκλιβερίω Χαλκιδικής
Αλβέρτος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αλέκα21 Απριλίου Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης
17 Ιουλίου
30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλέκος17 Μαρτίου Οσίου Αλεξίου
30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλένα18 Ιουνίου Αγίας Αλίνας
Άλεξ30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλέξα17 Μαρτίου Οσίου Αλεξίου
Αλεξάνδρα21 Απριλίου Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης
17 Ιουλίου
30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλέξανδρος, Αλεξάντρα30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλέξης17 Μαρτίου Οσίου Αλεξίου
30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλεξία17 Μαρτίου Οσίου Αλεξίου
21 Απριλίου Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης
17 Ιουλίου
30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλέξιος17 Μαρτίου Οσίου Αλεξίου
Αλέξο30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλέξω21 Απριλίου Αγίας Αλεξάνδρας βασιλίσσης
17 Ιουλίου
30 Αυγούστου Αγίου Αλεξάνδρου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Αλίκη17 Ιουλίου
Αλίνα18 Ιουνίου Αγίας Αλίνας
Άλκης16 Αυγούστου Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος
Άλκηστις30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αλκιβιάδης16 Αυγούστου Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος
Αλκίνοος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αλκίσων28 Σεπτεμβρίου Αγίου Αλκίσων
Αλκμήνη30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Άλτσος16 Αυγούστου Αγίου Αλκιβιάδου μάρτυρος
Αλυπία, Αλύπιος27 Μαΐου Αγίου Αλυπίου μάρτυρος
Αλφαίος26 Μαΐου Αγίου Αλφαίου
Αλφρέδος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αμαλία10 Ιουλίου Οσίας Αμαλίας
Αμάντα1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Αμβρόσης, Αμβροσία, Αμβρόσιος7 Δεκεμβρίου Οσίου Αμβροσίου επισκόπου Μεδιολάνων
Αμελί10 Ιουλίου Οσίας Αμαλίας
Αμερισούδα, Αμέρισσα, Αμέρσα, Αμερσούδα, Αμέρσσα24 Σεπτεμβρίου Ανάμνηση θαύματος της Θεοτόκου της Μυρτιδιώτισσας
Αμπλία, Αμπλίος31 Οκτωβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Αμφιλοχία, Αμφιλόχιος23 Νοεμβρίου Οσίου Αμφιλοχίου επισκόπου Ικονίου
Αμφιτρίτη30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Ανανίας1 Οκτωβρίου Αγίου Ανανίου επισκόπου Δαμασκού
17 Δεκεμβρίου Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων
Αναξίμανδρος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αναξιμένης10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Ανάργυρη, Ανάργυρος, Αναργυρούλα28 Ιουνίου Εύρεση Τιμίων Λειψάνων Αγίων Αναργύρων Κύρου και Ιωάννου
1 Ιουλίου Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
1 Νοεμβρίου Αγίων Κοσμά και Δαμιανού των Αναργύρων
Αναστάσης22 Ιανουαρίου Αγίου Αναστασίου του Πέρση
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Αναστασία22 Ιανουαρίου Αγίου Αναστασίου του Πέρση
29 Οκτωβρίου Αγία Αναστασία η Ρωμαία
22 Δεκεμβρίου Αναστασίας Φαρμακολύτριας
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Αναστάσιος22 Ιανουαρίου Αγίου Αναστασίου του Πέρση
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Ανατολή26 Φεβρουαρίου Αγίας Ανατολής της Μάρτυρος
Ανατόλιος3 Ιουλίου Αγίων Ανατολίου και Ευλαμπίου
Ανδρέας30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Ανδριάνα26 Αυγούστου Αγίων Αδριανού και Ναταλίας
30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Ανδριανή30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Ανδριαννή26 Αυγούστου Αγίων Αδριανού και Ναταλίας
Ανδρίκος30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Ανδροκλής30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Ανδρομάχη, Ανδρόμαχος12 Οκτωβρίου Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου
Ανδρομέδα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Ανδρονίκη, Ανδρόνικος17 Μαΐου Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων
30 Ιουλίου Αγίων Ανδρονίκου και Σιλουανού των Αποστόλων
Ανδρούλα30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Ανέζα25 Ιουλίου Κοίμησις της Αγίας Άννης
9 Δεκεμβρίου Σύλληψις της Αγίας Άννης
Ανεμπόδιστη, Ανεμπόδιστος2 Νοεμβρίου Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων
Ανέστης22 Ιανουαρίου Αγίου Αναστασίου του Πέρση
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Άνθεια, Ανθή, Άνθια15 Δεκεμβρίου Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός
Άνθιμη, Άνθιμος3 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου επισκόπου
Ανθούλα15 Δεκεμβρίου Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός
Ανθούσα12 Απριλίου Οσίας Ανθούσας
Άννα25 Ιουλίου Κοίμησις της Αγίας Άννης
9 Δεκεμβρίου Σύλληψις της Αγίας Άννης
Άννα-Μαρία, ΆνναΜαρία25 Ιουλίου Κοίμησις της Αγίας Άννης
Ανναμαρία, Ανναμπέλλα, Αννέτα, Άννη, Αννίτα25 Ιουλίου Κοίμησις της Αγίας Άννης
9 Δεκεμβρίου Σύλληψις της Αγίας Άννης
Άντα1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
15 Δεκεμβρίου Κυριακή των Προπατόρων
Άντζελα, Άντζυ25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Αντιγόνη1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Αντίγονος17 Οκτωβρίου Αγίου Αντιγόνου
Αντιόπη30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αντίπας11 Απριλίου Αγίου Αντύπα Ιερομάρτυρος
Αντρέας, Άντρια30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Αντριάνα26 Αυγούστου Αγίων Αδριανού και Ναταλίας
Αντρίκος30 Νοεμβρίου Αποστόλου Ανδρέου
Αντύπας11 Απριλίου Αγίου Αντύπα Ιερομάρτυρος
Αντωνάκος, Αντώνας, Αντώνης, Αντωνία, Αντώνιος, Αντωνούλα17 Ιανουαρίου Αντωνίου του Μεγάλου
Ανυσία, Ανύσιος30 Δεκεμβρίου Αγίων Ανυσίου επισκόπου και Οσιομάρτυρος Ανυσίας εν Θεσσαλονίκη
Άξια, Άξιος24 Μαρτίου Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών)
Απέλλης, Απελλής31 Οκτωβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Απόλλων, Απόλλωνας5 Ιουνίου Αγίων δέκα Μαρτύρων της Αιγύπτου
Απολλωνία30 Οκτωβρίου Αγίας Απολλωνίας της παρθένου
Αποστόλης, Αποστολία, Αποστολίνα, Απόστολος30 Ιουνίου Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων
16 Αυγούστου Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου)
Αραβέλα8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Αργυρή5 Απριλίου Αγίας Αργυρής νεομάρτυρος
30 Απριλίου Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής
11 Μαΐου Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής
Αργύρης, Αργύριος11 Μαΐου Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής
Αργυρούλα, Αργυρώ5 Απριλίου Αγίας Αργυρής νεομάρτυρος
30 Απριλίου Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής
11 Μαΐου Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής
Αρειανός14 Δεκεμβρίου Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος
Αρετή, Αρετούσα1 Δεκεμβρίου Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος
30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Άρης13 Σεπτεμβρίου Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
13 Δεκεμβρίου Οσίου Άρεως του σοφού
19 Δεκεμβρίου Αγίου Άρεως μάρτυρος
Αρθούρος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Άρια30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αριάδνη18 Σεπτεμβρίου Αγίας Αριάδνης μάρτυρος
Αριάνα18 Σεπτεμβρίου Αγίας Αριάδνης μάρτυρος
14 Δεκεμβρίου Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος
Αριανός14 Δεκεμβρίου Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος
Αρίσταρχος14 Απριλίου Αγίου Αριστάρχου Αποστόλου
Αριστέα3 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου
13 Σεπτεμβρίου Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
Αριστέας3 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου
Αριστείδης13 Σεπτεμβρίου Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
Αρίστη3 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου
Αριστίνα13 Σεπτεμβρίου Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
Αριστίων, Αριστίωνας3 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Αριστίωνος επισκόπου
Αριστοβούλη, Αριστόβουλος31 Οκτωβρίου Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα
Αριστοκλέας, Αριστόκλεος, Αριστοκλής23 Ιουνίου Αγίου Αριστοκλέους πρεσβυτέρου του Ταμασού
Αριστομένης30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αρίστος13 Σεπτεμβρίου Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
Αριστοτέλης14 Μαΐου Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων
Αριστούλα13 Σεπτεμβρίου Αγίου Αριστείδου μάρτυρος
Αρκάδα, Αρκάδης, Αρκαδία, Αρκάδιος27 Αυγούστου Αγίου Αρκαδίου βασιλέως
Αρμόδης, Αρμόδιος11 Μαΐου Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος
Αρμονία30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αρρειανός, Αρριανή, Αρριανός14 Δεκεμβρίου Αγίου Αρριανού του ηγεμόνος
Αρσένης, Αρσενία, Αρσένιος, Αρσίνα, Αρσινόη8 Μαΐου Οσίου Αρσενίου του Μεγάλου
18 Αυγούστου Οσίου Αρσενίου του νέου ασκήσαντος εν Πάρω
10 Νοεμβρίου Οσίου Αρσενίου Καππαδόκου
Αρτέμη, Αρτέμης, Αρτεμία, Αρτέμιδα, Αρτέμιος, Άρτεμις, Αρτεμισία20 Οκτωβρίου Μεγαλομάρτυρος Αρτεμίου
Άρυα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Αρχέλαος5 Μαρτίου Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων
Αρχοντή, Αρχοντής, Αρχοντία, Αρχόντισσα, Αρχοντίων, Αρχοντίωνας, Αρχοντούλα, Αρχόντω30 Ιανουαρίου Τριών Ιεραρχών
3 Σεπτεμβρίου Αγίου Αρχοντίωνος μάρτυρος
Ασημάκης, Ασημένια30 Απριλίου Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής
Ασημίνα30 Απριλίου Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Αγίας Αργυρής
11 Μαΐου Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής
Ασκληπιάδα, Ασκληπιάς, Ασκληπιός27 Φεβρουαρίου Οσίου Ασκληπιού
Ασπασία1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Αστέρης, Αστερία, Αστερινή, Αστερινός, Αστέριος, Αστέρω, Αστρινή, Αστρινός, Αστρούλα7 Αυγούστου Οσιομάρτυρος Αστερίου θαυματουργού
30 Οκτωβρίου Αγίου Αστερίου μάρτυρος
Αυγέρας, Αυγέρης, Αυγερινός, Αυγέρου, Αυγερού2 Μαΐου Αγίου Έσπερου μάρτυρος
Αυγή11 Φεβρουαρίου Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
Αυγίτης2 Μαΐου Αγίου Έσπερου μάρτυρος
Αυγούλα11 Φεβρουαρίου Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
Αυγούστα15 Ιουνίου Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος
Αυγουστίνα, Αυγουστίνος15 Ιουνίου Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος
Αύγουστος15 Ιουνίου Αγίου Αυγουστίνου επισκόπου Ιππώνος
Αυξέντης, Αυξεντία, Αυξέντιος, Αυξεντούλα28 Ιουλίου Αγίου Αυξεντίου μάρτυρος εν Φρυγία
13 Δεκεμβρίου Αγίου Ευστρατίου Αυξεντίου Ευγενίου Μαρδάριου και Ορέστη μαρτύρων
Αύρα30 Ιανουαρίου Αγίας Χρυσής
Αφθονία, Αφθόνιος2 Νοεμβρίου Ακίνδυνου Αφθονίου Ελπιδοφόρου Πηγασίου και Ανεμποδίστου των Μαρτύρων
Αφροδισία, Αφροδίσιος21 Ιουνίου Αγίου Αφροδισίου
Αφροδίτη1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Αχιλλέας, Αχίλλειος24 Απριλίου Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος
15 Μαΐου Οσίου Αχιλλίου
Αχιλλεύς24 Απριλίου Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος
Αχίλλιος24 Απριλίου Αγίου Αχιλλέα Ιερομάρτυρος
15 Μαΐου Οσίου Αχιλλίου
Αχμέτ24 Δεκεμβρίου Αγίου Αχμέτ του νεομάρτυρος