Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Βίοι Αγίων από Λ

Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων10 Αυγούστου
Αγίου Λεάνδρου Ισπανού13 Μαρτίου
Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης18 Ιουνίου
Αγίου Λέοντος18 Φεβρουαρίου
Λέοντος επισκόπου Κατάνης του θαυματουργού20 Φεβρουαρίου
Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος26 Οκτωβρίου
Αγίου Λευκίου14 Δεκεμβρίου
Αγίου Λεύκιου17 Αυγούστου
Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος15 Απριλίου
Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας16 Απριλίου
Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού27 Αυγούστου
Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης5 Νοεμβρίου
Αγίας Λολλίας μάρτυρος23 Ιουνίου
Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας11 Ιουνίου
Λουκά του Ευαγγελιστού18 Οκτωβρίου
Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας15 Οκτωβρίου
Λουκίας και Απολλωνίου4 Ιουλίου
Αγίας Λουκίας της παρθένου13 Δεκεμβρίου
Αγίας Λουντμίλας16 Σεπτεμβρίου
Αγίου Λούππου
Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας20 Μαΐου