Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Βίοι Αγίων από Σ

Σάββα του Ηγιασμένου5 Δεκεμβρίου
Αγίου Σαββατίου μάρτυρος19 Σεπτεμβρίου
Σάββατο του Λαζάρου27 Απριλίου
Αγίας Σαλώμης Μυροφόρου3 Αυγούστου
Σαμψών του Ξενοδόχου27 Ιουνίου
Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών1 Σεπτεμβρίου
Αγίας Σεβαστιανής24 Οκτωβρίου
Αγίου Σεβαστιανού δουκός26 Φεβρουαρίου
Αγίου Σεβαστιανού του Συγκλητικού18 Δεκεμβρίου
Αγίου Σιλβανού5 Νοεμβρίου
Αγίου Σιλβέστρου Επισκόπου Ρώμης - Οσίου Σιλβέστρου εκ Ρωσίας2 Ιανουαρίου
Αγίου Σίμωνος του Αποστόλου10 Μαΐου
Αγίου Σισώη6 Ιουλίου
Αγίας Σκέπης28 Οκτωβρίου
Αγίου Σολομώντος αρχιεπισκόπου Εφέσου2 Δεκεμβρίου
Αγίου Σολόχωνος του μάρτυρος17 Μαΐου
Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής17 Σεπτεμβρίου
Αγίου Σπυρίδωνος12 Δεκεμβρίου
Αγίου Σταματίου από Βόλο16 Αυγούστου
Αγίων Σταματίου και Ιωάννου3 Φεβρουαρίου
Της Σταυροπροσκυνήσεως (Γ΄ Κυριακή των Νηστειών)7 Απριλίου
Στεφάνου Πρωτομάρτυρος27 Δεκεμβρίου
Αγίου Στρατονίκου μάρτυρος30 Σεπτεμβρίου
Αγίου Στράτωνος17 Αυγούστου
Στυλιανού Παφλαγώνος26 Νοεμβρίου
Σύλληψις της Αγίας Άννης9 Δεκεμβρίου
Αγίου Συμεών εκ Ρωσίας Μαρτίου
Αγίου Συμεών του Νέου θεολόγου12 Οκτωβρίου
Σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβετ των γεννητόρων αυτού24 Ιουνίου
Σύναξη της Παναγίας Ρόδον Αμάραντον16 Μαρτίου
Σύναξη της Παναγίας της Κασσωπίτρας8 Μαΐου
Σύναξη της Παναγίας της Μαλαματένιας στην Τήνο23 Αυγούστου
Σύναξη της Υπεραγίας Θεοτόκου της Μαρουλιανής2 Φεβρουαρίου
Σύναξις Αγίων Ιωακείμ και Άννης9 Σεπτεμβρίου
Σύναξις Υπεραγίας Θεοτόκου26 Δεκεμβρίου
Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων30 Ιουνίου
Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων8 Νοεμβρίου
Σύναξις των Εβδομήκοντα Αποστόλων4 Ιανουαρίου
Σύναξις υπεραγίας Θεοτόκου εν τοις Αρματίου21 Ιουλίου
Αγίου Συνεσίου26 Μαΐου
Αγίου Σώζοντος μάρτυρος7 Σεπτεμβρίου
Αγίου Σωφρονίου11 Μαρτίου