Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Βίοι Αγίων από Δ

Δ΄ Κυριακή των Νηστειών14 Απριλίου
Δ΄ Χαιρετισμοί12 Απριλίου
Αγίου Δάνακτος του Αναγνώστου16 Ιανουαρίου
Δανιήλ του Προφήτου και των Αγίων τριών παίδων17 Δεκεμβρίου
Δημητρίου του Μυροβλύτου26 Οκτωβρίου
Δίκαιος Φινεές12 Μαρτίου
Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ22 Δεκεμβρίου
Αγίου Διογένους μαρτύρου5 Δεκεμβρίου
Αγίου Διομήδου μάρτυρος16 Αυγούστου
Αγίου Διονυσίου αρχιεπισκόπου Αιγίνης του θαυματουργού
Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου3 Οκτωβρίου
Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω23 Ιανουαρίου
Αγίου Διοσκορίδη28 Μαΐου
Αγίου Διοσκόρου του νέου11 Μαΐου
Δομετιανού επισκόπου Μελιτινής10 Ιανουαρίου
Αγίας Δόμνης μάρτυρος28 Δεκεμβρίου
Αγίων Δομνίνης και Βερίνης4 Οκτωβρίου
Αγίου Δονάτου30 Απριλίου
Αγίου Δούκα24 Απριλίου
Αγίου Δράκωνα11 Νοεμβρίου
Αγίας Δροσίδας και των πέντε Παρθένων22 Μαρτίου
Αγίας Δροσίδος28 Ιουλίου
Αγίου Δωροθέου ιερομάρτυρος5 Ιουνίου