Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Αγίου Συνεσίου


Κυριακή

26 Μαΐου

2024 (Σταθερή γιορτή)

Συνέσιος, Συνέσης, Συνεσία