Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Λ

Λαέρτης30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λαζαρία, Λάζαρος, Λαζαρούλα, Λάζος27 Απριλίου Σάββατο του Λαζάρου
Λάκης1 Ιανουαρίου Μεγάλου Βασιλείου
30 Ιουνίου Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων
16 Αυγούστου Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου)
Λαμπαδή, Λαμπαδία, Λαμπαδίνα, Λαμπαδός5 Ιουλίου Οσίου Λαμπαδού
Λαμπή10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
10 Οκτωβρίου Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών
Λάμπης10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
10 Οκτωβρίου Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών
Λαμπία10 Οκτωβρίου Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών
Λαμπίας, Λάμπος10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
Λαμπρίνα, Λαμπρινή, Λάμπρος5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Λαμπροτρίτη7 Μαΐου 3η Διακαινησίμου
Λάμπω10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
10 Οκτωβρίου Αγίων Ευλαμπίου και Ευλαμπίας των αδελφών
Λάνα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λάουρα10 Αυγούστου Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων
18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
Λάουρος18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
Λάρα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λαριάδα6 Ιουνίου Οσίου Ιλαρίωνος
Λαύρα18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
Λαυρέντης, Λαυρεντία, Λαυρεντίνα, Λαυρέντιος10 Αυγούστου Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων
Λαύρης, Λαύρος18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
Λέανδρος13 Μαρτίου Αγίου Λεάνδρου Ισπανού
Λεμονιά21 Νοεμβρίου Εισόδια της Θεοτόκου
Λένα, Λένγκω, Λενίτσα, Λενιώ21 Μαΐου Κωνσταντίνου και Ελένης
Λένος23 Νοεμβρίου Οσίου Ελένου επισκόπου Ταρσού
Λεονάρδος6 Νοεμβρίου Οσίου Λεονάρδου
Λεοντάρης, Λεοντάριος, Λέοντας18 Φεβρουαρίου Αγίου Λέοντος
Λεοντία, Λεοντίνα, Λεόντιος, Λεοντίτσα18 Ιουνίου Αγίου Λεοντίου μάρτυρος εξ Αιγίνης
Λεοντόκαρδος18 Φεβρουαρίου Αγίου Λέοντος
Λεπτίνα, Λέπτινος26 Οκτωβρίου Αγίας Λεπτίνας μάρτυρος
Λευθερία15 Δεκεμβρίου Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός
Λευκάδα, Λεύκας, Λευκή, Λεύκης, Λεύκια, Λεύκιος14 Δεκεμβρίου Αγίου Λευκίου
Λευκοθέα, Λευκοθέη17 Αυγούστου Αγίου Λεύκιου
Λεύκος, Λευκός, Λευκούλα14 Δεκεμβρίου Αγίου Λευκίου
Λευτέρης, Λευτερία, Λεφτέρης15 Δεκεμβρίου Ελευθερίου ιερομάρτυρος και Ανθίας της μητρός
Λεώ15 Απριλίου Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος
Λέων18 Φεβρουαρίου Αγίου Λέοντος
Λεωνίδας, Λεωνίδης, Λεωνιδία15 Απριλίου Αγίου Λεωνίδη Ιερομάρτυρος
Λήδα27 Μαρτίου Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα
20 Μαΐου Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας
Λία30 Ιουνίου Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων
26 Ιουλίου Αγίου Ερμολάου Ιερομάρτυρος
16 Αυγούστου Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου)
Λιάκος, Λιάκουρας20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Λιάνα9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Λίας20 Ιουλίου Προφήτη Ηλία
Λίβας25 Ιουνίου Οσίας Λιβύης
Λιβέρης, Λιβέριος27 Αυγούστου Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού
Λίβιος, Λιβύη25 Ιουνίου Οσίας Λιβύης
Λίζα24 Απριλίου Οσίας Ελισάβετ θαυματουργού
Λίλα5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λιλή25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Λίλιαν30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λιμπέρης, Λιμπέριος27 Αυγούστου Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού
Λίνα30 Ιουνίου Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων
16 Αυγούστου Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου)
5 Νοεμβρίου Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Λίνος5 Νοεμβρίου Αγίου Λίνου πρώτου επισκόπου παλαιάς Ρώμης
Λίτσα25 Μαρτίου Ευαγγελισμός της Θεοτόκου
Λοΐζος22 Σεπτεμβρίου
Λογοθέτης30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λοτ9 Οκτωβρίου Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού
Λουίζα22 Σεπτεμβρίου
Λουκάς, Λουκία7 Φεβρουαρίου Οσίου Λουκά
11 Ιουνίου Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας
18 Οκτωβρίου Λουκά του Ευαγγελιστού
13 Δεκεμβρίου Αγίας Λουκίας της παρθένου
Λουκιανή, Λουκιανός15 Οκτωβρίου Αγίου Λουκιανού πρεσβυτέρου Αντιοχείας
Λουκίτσα7 Φεβρουαρίου Οσίου Λουκά
11 Ιουνίου Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας
18 Οκτωβρίου Λουκά του Ευαγγελιστού
13 Δεκεμβρίου Αγίας Λουκίας της παρθένου
Λούλα23 Ιουνίου Αγίας Λολλίας μάρτυρος
12 Δεκεμβρίου Αγίου Σπυρίδωνος
Λούλης, Λούλου23 Ιουνίου Αγίας Λολλίας μάρτυρος
Λουντμίλα, Λουντμίλλα16 Σεπτεμβρίου Αγίας Λουντμίλας
Λούππης, Λούππος26 Οκτωβρίου Αγίου Λούππου
Λούση15 Αυγούστου
Λύδα, Λυδία27 Μαρτίου Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα
20 Μαΐου Αγίας Λυδίας της Φιλιππησίας
Λυκία, Λυκίας, Λύκιος6 Ιουλίου Αγίων εικοσιτεσσάρων Μαρτύρων
Λυκούργος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λυμπέρης27 Αυγούστου Αγίου Λιβερίου πάπα Ρώμης ομολογητού
Λύρα, Λύρος3 Απριλίου Οσίου Ιλλυριού
Λύσανδρος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Λυσιμάχη, Λυσίμαχος9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
Λωξάνδρα, Λωξάντρα24 Μαρτίου Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών)
Λώρα, Λωραίνη10 Αυγούστου Αγίων Λαυρεντίου και Ιππολύτου των μαρτύρων
Λωτ9 Οκτωβρίου Αγίων Αβραάμ του Πατριάρχου και Λωτ του ανηψιού