Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Χ

Χαϊδευτός, Χάιδω1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Χάμπη, Χάμπος10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
Χαρά10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
5 Οκτωβρίου Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος
Χαραλαμπή, Χαραλάμπης, Χαραλαμπία, Χαράλαμπος10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
Χάρης10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
Χαρίκλεια10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Χαρίλαος10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
Χάρις28 Ιανουαρίου Αγίας Χάριτος
Χαρίσα, Χαρίσης, Χαρίσιος, Χάρισος1 Μαρτίου Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος
Χαρίτη, Χαριτίνα, Χαριτίνη5 Οκτωβρίου Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος
Χαρίτος, Χαρίτων, Χαρίτωνας28 Σεπτεμβρίου Οσίου Χαρίτωνος ομολογητού
Χαρούλα10 Φεβρουαρίου Χαραλάμπους Ιερομάρτυρος
20 Αυγούστου Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου
1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
8 Μαΐου Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων
Χιονάτη, Χιονία, Χιονίτσα, Χιονούλα16 Απριλίου Αγίας Χιόνας
Χλόη18 Φεβρουαρίου
Χρήστος25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χρίστα, Χρίστη, Χριστιάνα24 Ιουλίου Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος
25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χριστιανή, Χριστιανός24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων
Χριστίνα24 Ιουλίου Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος
25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χριστινάκι24 Ιουλίου Αγίας Χριστίνης της Μεγαλομάρτυρος
Χριστοδούλη, Χριστόδουλος16 Μαρτίου Οσίου Χριστοδούλου θαυματουργού εν Πάτμω
21 Οκτωβρίου Ανακομιδή τιμίου Λειψάνου Οσίου Χριστοδούλου εν Πάτμω
Χρίστος25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα, Χριστοφόρης, Χριστόφορος9 Μαΐου Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος
Χρόνης23 Φεβρουαρίου Οσίου Πολυχρονίου
7 Οκτωβρίου Ιερομάρτυρος Πολυχρονίου
Χρύσα, Χρυσαλία30 Ιανουαρίου Αγίας Χρυσής
13 Οκτωβρίου Νεομάρτυρος Χρυσής
25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χρυσάνθη19 Μαρτίου Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων
25 Οκτωβρίου Αγίας Χρυσάνθης
Χρυσάνθης, Χρυσανθίς, Χρύσανθος19 Μαρτίου Αγίων Χρυσάνθου και Δαρείας των Μαρτύρων
Χρυσαυγή30 Ιανουαρίου Αγίας Χρυσής
13 Οκτωβρίου Νεομάρτυρος Χρυσής
25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χρυσαφένια, Χρυσάφης, Χρυσάφιος25 Οκτωβρίου Αγίου Χρυσαφίου
Χρυσή30 Ιανουαρίου Αγίας Χρυσής
13 Οκτωβρίου Νεομάρτυρος Χρυσής
25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Χρυσοβαλάντης, Χρυσοβαλαντία, Χρυσοβαλάντος, Χρυσοβαλάντου, Χρυσοβαλάντω28 Ιουλίου Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου
Χρυσοστόμη, Χρυσοστόμης, Χρυσοστομία, Χρυσοστομίτσα, Χρυσόστομος27 Ιανουαρίου Ανακομιδή Τιμίων Λειψάνων Ιωάννου Χρυσοστόμου
13 Νοεμβρίου Ιωάννου Χρυσοστόμου αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
Χρυσούλα, Χρυστάλλα, Χρυσταλλία30 Ιανουαρίου Αγίας Χρυσής
13 Οκτωβρίου Νεομάρτυρος Χρυσής
25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα