Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Τ

Τάκης15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Τάμαρα, Ταμάρα1 Μαΐου Αγίας Ταμάρας
Τάνια12 Ιανουαρίου Αγίας Τατιανής
21 Νοεμβρίου
Ταξιάρχης, Ταξιαρχούλα8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Ταξούλα8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Ταράσης, Ταρασία, Ταράσιος, Ταρσή, Ταρσίτσα, Ταρσώ25 Φεβρουαρίου Αγίου Ταρασίου
Τάσα, Τασία29 Οκτωβρίου Αγία Αναστασία η Ρωμαία
22 Δεκεμβρίου Αναστασίας Φαρμακολύτριας
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Τάσος, Τασούλα22 Ιανουαρίου Αγίου Αναστασίου του Πέρση
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Τάτια12 Ιανουαρίου Αγίας Τατιανής
Τατία29 Οκτωβρίου Αγία Αναστασία η Ρωμαία
22 Δεκεμβρίου Αναστασίας Φαρμακολύτριας
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Τατιάνα, Τατιανή12 Ιανουαρίου Αγίας Τατιανής
Τέλα26 Νοεμβρίου Στυλιανού Παφλαγώνος
Τέλης14 Μαΐου Αγίων Αριστοτέλους και Λεάνδρου των μαρτύρων
26 Νοεμβρίου Στυλιανού Παφλαγώνος
Τελία, Τέλιος, Τελίτσα26 Νοεμβρίου Στυλιανού Παφλαγώνος
Τεό11 Ιανουαρίου Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου
17 Ιανουαρίου Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως
17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
23 Μαρτίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Τερέζα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Τέρτα, Τέρτη, Τέρτης, Τέρτια, Τερτίνα, Τερτίνος, Τέρτιος, Τέρτος30 Οκτωβρίου Αποστόλου Τερτίου επισκόπου Ικονίου
Τερψιθέα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Τερψιχόρη1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Τέσα29 Οκτωβρίου Αγία Αναστασία η Ρωμαία
22 Δεκεμβρίου Αναστασίας Φαρμακολύτριας
5 Μαΐου Άγιο Πάσχα
Τέτη1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Τζανής, Τζαννής7 Ιανουαρίου Τιμίου Προδρόμου
Τζένη, Τζενούλα24 Δεκεμβρίου Ευγενείας της οσιομάρτυρος
Τζέσικα, Τζέσσικα31 Ιουλίου Αγίου Ιωσήφ Αριμαθαίας
22 Δεκεμβρίου Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ
Τζήνα, Τζήνος30 Οκτωβρίου Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών
Τζιμάκος, Τζίμης26 Οκτωβρίου Δημητρίου του Μυροβλύτου
Τζίνα30 Οκτωβρίου Αγίων Ζηνοβίου και Ζηνοβίας αδελφών
Τζούλια18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Τζωρτζίνα6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Τηλεμάχη, Τηλέμαχος1 Ιανουαρίου Αγίου Τηλεμάχου
Τίμα22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
28 Ιουλίου Αγίου Τίμωνος Αποστόλου
Τιμάς, Τίμη, Τίμης, Τιμοθέα, Τιμοθέη, Τιμόθεος22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Τιμολέων30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Τιμόνα, Τιμόνη28 Ιουλίου Αγίου Τίμωνος Αποστόλου
Τίμος22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
28 Ιουλίου Αγίου Τίμωνος Αποστόλου
Τίμων28 Ιουλίου Αγίου Τίμωνος Αποστόλου
Τίνα13 Απριλίου Αγίου Μαρτίνου
5 Οκτωβρίου Αγίας Χαριτίνης μάρτυρος
Τίτα14 Μαρτίου
2 Απριλίου Οσίου Τίτου του θαυματουργού
25 Αυγούστου Τίτου Αποστόλου
16 Νοεμβρίου Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή
Τίτη12 Ιανουαρίου Αγίας Τατιανής
2 Απριλίου Οσίου Τίτου του θαυματουργού
25 Αυγούστου Τίτου Αποστόλου
Τίτης, Τίτος2 Απριλίου Οσίου Τίτου του θαυματουργού
25 Αυγούστου Τίτου Αποστόλου
Τίχων16 Ιουνίου Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών
Τόλης30 Ιουνίου Σύναξις των Αγίων 12 Αποστόλων
16 Αυγούστου Άγιος Απόστολος ο Νέος (Άγιος Λαυρέντιος Πηλίου)
Τομ6 Οκτωβρίου Αγίου Θωμά του Αποστόλου
12 Μαΐου Του Θωμά
Τόνης, Τόνια, Τόνυ17 Ιανουαρίου Αντωνίου του Μεγάλου
Τριάδα24 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος
Τριανταφυλλένια, Τριανταφυλλένιος, Τριανταφύλλης, Τριανταφυλλιά, Τριαντάφυλλος8 Αυγούστου Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς
Τριάς24 Ιουνίου Αγίου Πνεύματος
Τριφύλιος, Τριφύλλιος13 Ιουνίου Αγίου Τριφυλλίου
Τρύφων, Τρύφωνας, Τρυφωνία1 Φεβρουαρίου Αγίου Τρύφωνος του Μάρτυρα
Τρωάδα, Τρωάδη, Τρωάδης, Τρωαδία, Τρωάδιος, Τρωαδίτσα, Τρωάδος, Τρωάς2 Μαρτίου Αγίου Τρωαδίου
Τσαμπίκα, Τσαμπίκος8 Σεπτεμβρίου Γέννηση της Θεοτόκου
Τύχων16 Ιουνίου Αγίων Μνημονίου και Τύχωνος επισκόπων Αμαθούντος των θαυματουργών