Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Γ

Γαβριέλα, Γαβριήλ, Γαβριηλίτσα, Γαβρίλα, Γαβρίλης, Γαβριλίτσα, Γαβρίλος8 Νοεμβρίου Σύναξις των Αρχαγγέλων και Αγγέλων
Γαλακτία, Γαλακτίων, Γαλακτίωνας, Γαλατεία5 Νοεμβρίου Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Γαλάτεια18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
Γαλάτης5 Νοεμβρίου Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Γαλατία18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
Γαλάτια, Γαλάτιος5 Νοεμβρίου Μαρτύρων Γαλακτίωνος και Επιστήμης
Γαλήνη, Γαληνός16 Απριλίου Αγίων Λεωνίδη Χαρίσσας Νίκης Γαλήνης Καλλίδας
Γαριφαλιά, Γαρυφαλλιά19 Ιουλίου
Γάσπαρης25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Γεδεών30 Δεκεμβρίου Αγίου Γεδεών Καρακαλλινού του νέου εν Τυρνάβω
Γενάδιος17 Νοεμβρίου Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Γενεβιέβη3 Ιανουαρίου Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων
Γενέθλιος8 Σεπτεμβρίου Γέννηση της Θεοτόκου
Γεννάδιος17 Νοεμβρίου Αγίου Γενναδίου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως
Γενοβέφα3 Ιανουαρίου Οσίας Γενεβιέβης εκ Παρισίων
Γέρακας1 Ιουνίου Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων
Γεράκης, Γερακίνα1 Ιουνίου Αγίων Ευελπίστου και Ιέρακος μαρτύρων
Γεράσιμος, Γερασιμούλα4 Μαρτίου Οσίου Γερασίμου του Ιορδανίτου
16 Αυγούστου Οσίου Γερασίμου Νέου ασκητού
20 Οκτωβρίου Οσίου Γερασίμου ασκητού εν Κεφαλληνία
Γερβασία, Γερβάσιος14 Οκτωβρίου Μεγαλομαρτύρων Γερβασίου και Ναζαρίου
Γερμανός28 Ιουνίου Οσίου Γερμανού του Ρώσου
Γερόντιος13 Απριλίου Αγίας Θεοδοσίας και Γεροντίου
Γερτρούδη17 Μαρτίου
Γερώνυμος15 Ιουνίου Οσίου Ιερώνυμου
Γεσθημανή15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Γεωργής, Γεωργία6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γεωργιάννα6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γεώργιος, Γεωργούλα6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γιάγκος7 Ιανουαρίου Τιμίου Προδρόμου
Γιακουμής30 Απριλίου Αγίου Ιακώβου του Αποστόλου
22 Νοεμβρίου Οσίου Ιακώβου Τσαλίκη
22 Δεκεμβρίου Δικαίων Πατριάρχου Iακώβ υιού Iσαάκ - Iακώβ υιού Mατθάν και Ιωσήφ υιού Iακώβ
Γιάννα, Γιάννης, Γιαννούλα7 Ιανουαρίου Τιμίου Προδρόμου
Γιασεμή, Γιασμίνα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Γιολανός16 Μαρτίου Αγίου Ιουλιανού
Γιολάντα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Γιορίκας6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γιουβενάλης2 Ιουλίου Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων
13 Δεκεμβρίου Αγίου Ιουβεναλίου
Γιούλα18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Γιούλη, Γιουλία18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Γιουλιανός16 Μαρτίου Αγίου Ιουλιανού
Γιουλίτα, Γιουλίτη15 Ιουλίου Αγίων Κηρύκου και Ιουλίττης Μεγαλομαρτύρων
Γιουλίτσα18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
21 Δεκεμβρίου Αγίας Ιουλιανής μάρτυρος
Γιουνία17 Μαΐου Αγίων Ανδρονίκου και Ιουνίας των Αποστόλων
Γιούστα, Γιουστίνα, Γιουστίνη2 Οκτωβρίου Αγίων Κυπριανού επισκόπου Καρθαγένης και Ιουστίνης της παρθένου
Γιώργης, Γιωργία, Γιώργος6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος
Γιώτα, Γιώτης15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Γκασπάρ, Γκάσπαρος25 Δεκεμβρίου Χριστούγεννα
Γλαύκος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Γλαφύρα, Γλαφυρή, Γλαφυρός, Γλαφυρούλα26 Απριλίου Οσίας Γλαφύρας
Γλυκερία13 Μαΐου Αγίας Γλυκερίας μάρτυρος
Γλυκέριος, Γλυκερός3 Δεκεμβρίου Αγίου Γλυκερίου μάρτυρος
Γλυκός, Γλύκων26 Οκτωβρίου Αγίου Γλύκωνος μαρτύρου
Γόλης25 Ιανουαρίου Γρηγορίου του Θεολόγου
14 Νοεμβρίου Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
31 Μαρτίου Γρηγορίου του Παλαμά
Γόνη1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Γοργίας30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Γρηγόρης, Γρηγορία, Γρηγόριος25 Ιανουαρίου Γρηγορίου του Θεολόγου
14 Νοεμβρίου Γρηγορίου του Παλαμά αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης
31 Μαρτίου Γρηγορίου του Παλαμά
Γωγώ6 Μαΐου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος