Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Θ

Θάλασσα, Θαλάσσης, Θαλασσιά, Θαλασσία, Θαλασσινή, Θαλάσσιος22 Φεβρουαρίου Οσίου Θαλασσίου
Θάλεια2 Μαρτίου Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος
11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Θαλής11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
20 Μαΐου Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού
Θάλια, Θαλίτσα, Θαλιώ2 Μαρτίου Αγίας Ευθαλίας της Μάρτυρος
Θάλλεια11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
Θαλλελαίος20 Μαΐου Αγίου Θαλλελαίου μάρτυρος ιατρού
Θαλλής, Θαλλός, Θάλλω11 Μαρτίου Αγίων Τροφίμου και Θαλλού
Θανάσης, Θανάσος, Θανασούλα, Θάνος18 Ιανουαρίου Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου
Θαυμαστή, Θαυμαστός24 Απριλίου Οσίου Θαυμαστού
Θέα22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θεαγενεία, Θεαγένης, Θεαγενία, Θεαγένιος7 Νοεμβρίου Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή
Θεανώ1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Θέη22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θέκλα24 Σεπτεμβρίου Πρωτομάρτυρος Θέκλης
Θέλξη30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Θεμέλη, Θεμελίνα, Θεμέλιος7 Νοεμβρίου Των τριαντατριών Μαρτύρων εν Μελιτινή
Θέμης20 Ιανουαρίου Ευθυμίου του Μεγάλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
21 Δεκεμβρίου Αγίου Θεμιστοκλέους
Θέμιδα, Θέμις21 Δεκεμβρίου Αγίου Θεμιστοκλέους
Θεμιστοκλεία, Θεμιστοκλής, Θεμίστω10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
21 Δεκεμβρίου Αγίου Θεμιστοκλέους
Θεογνωσία, Θεογνώσιος, Θεογνώστης, Θεόγνωστος19 Μαΐου Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων
Θεοδόσης11 Ιανουαρίου Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου
17 Ιανουαρίου Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως
Θεοδοσία29 Μαΐου Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος
Θεοδόσιος11 Ιανουαρίου Οσίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου
17 Ιανουαρίου Αγίου Θεοδοσίου του Μεγάλου ευσεβούς βασιλέως
Θεοδόσω29 Μαΐου Αγίας Θεοδοσίας παρθενομάρτυρος
Θεοδότη, Θεοδότης, Θεόδοτος29 Ιουλίου Αγίας Θεοδότης μάρτυρος
Θεοδούλα, Θεοδούλη, Θεόδουλη, Θεοδούλης, Θεοδουλία, Θεοδούλιος, Θεόδουλος18 Ιανουαρίου Αγίας Θεοδούλης
Θεοδώρα11 Φεβρουαρίου Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
11 Μαρτίου Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
23 Μαρτίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θεοδώρητος3 Μαρτίου Αγίου Θεοδώρητου
Θεόδωρος17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
23 Μαρτίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θεοκλέας, Θεόκλεια, Θεοκλής14 Σεπτεμβρίου Αγίου Θεοκλέους μάρτυρος
Θεοκλήτη, Θεόκλητος1 Δεκεμβρίου Αγίου Θεοκλήτου επισκόπου Λακεδαιμονίας θαυματουργού
Θεοκτίστη9 Νοεμβρίου Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας
Θεόκτιστος19 Μαΐου Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου οσιομαρτύρων
9 Νοεμβρίου Οσίας Θεοκτίστης της Λεσβίας
Θεολόγης, Θεολογία, Θεολόγος8 Μαΐου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου
Θεονύμφη1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Θεόπεμπτη, Θεόπεμπτος5 Ιανουαρίου Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά
Θεόπη6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
Θεοπίστη, Θεόπιστος20 Σεπτεμβρίου Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου
Θεοπούλα6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
Θεοπρεπή, Θεοπρεπής, Θεοπρεπία, Θεοπρέπιος22 Αυγούστου Μαρτύρων Αγαθονίκου και Θεοπρεπίου
Θέος22 Ιανουαρίου Τιμοθέου Αποστόλου
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θεοτόκης, Θεοτοκία15 Αυγούστου Κοίμησις της Θεοτόκου
Θεοφάνης, Θεοφανία6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
Θεοφανώ16 Δεκεμβρίου Αγίας Θεοφανούς της θαυματουργού
Θεοφίλη, Θεοφιλίτσα, Θεόφιλος8 Ιουλίου Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου
28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Θεόφραστος10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θεοφύλακτη, Θεοφύλακτος8 Μαρτίου Οσίου Θεοφυλάκτου
Θεοχάρης, Θεοχαρούλα20 Αυγούστου Οσίου Θεοχάρους Νεαπολίτου
8 Μαΐου Αγίων Θεοχάρους και Αποστόλου των αυτάδελφων
Θεράπων14 Μαΐου Αγίου Θεράποντος επισκόπου Κύπρου
27 Μαΐου Οσίου Θεράποντος ηγουμένου Λευκής Λίμνης
Θεσπέσης, Θεσπέσια, Θεσπέσιος1 Ιουνίου Αγίου Θεσπέσιου μάρτυρος
Θεωνάς5 Ιανουαρίου Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά
Θεώνη5 Ιανουαρίου Αγίων Θεόπεμπτου και Θεωνά
18 Ιανουαρίου Αγίας Θεοδούλης
Θηρεσία, Θηρέσιος1 Οκτωβρίου
Θησέας, Θησεύς10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Θίλδα14 Μαρτίου
16 Νοεμβρίου Ματθαίου Αποστόλου και Ευαγγελιστή
Θίλδη14 Μαρτίου
Θοδώρα11 Φεβρουαρίου Οσιωτάτης Θεοδώρας της Αυγούστας
17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
11 Μαρτίου Οσίας Θεοδώρας βασιλίσσης Άρτης
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
23 Μαρτίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θοδωρής, Θόδωρος17 Φεβρουαρίου Θεοδώρου μεγαλομάρτυρος του Τήρωνος
12 Μαΐου Οσίου Θεοδώρου εν Κυθήροις ασκήσας
23 Μαρτίου Ανάμνηση θαύματος κολλύβων Αγίου Θεοδώρου του Τήρωνος
Θολόγης, Θολογία, Θολόγος, Θολόης8 Μαΐου Αποστόλου Ιωάννου του Θεολόγου
Θράσος, Θρασύβουλος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Θύμιος20 Ιανουαρίου Ευθυμίου του Μεγάλου
Θύρσα, Θύρση, Θύρσης, Θύρσος20 Ιανουαρίου Αγίων Θύρσου και Αγνής των Μάρτυρων
Θωμαΐδα, Θωμαΐς14 Απριλίου Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος
Θωμαή14 Απριλίου Αγίας Θωμαΐδος μάρτυρος
6 Οκτωβρίου Αγίου Θωμά του Αποστόλου
12 Μαΐου Του Θωμά
Θωμάς6 Οκτωβρίου Αγίου Θωμά του Αποστόλου
12 Μαΐου Του Θωμά