Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω

Γιορτές

- Ονόματα από Φ

Φαβιανός20 Ιανουαρίου Αγίου Φαβιανού
Φαεινή, Φαεινός18 Μαΐου Αγίων Ιουλίας Φαεινής και Γαλατείας
Φαίδρα, Φαιδρίνα, Φαιδρούλα29 Νοεμβρίου Αγίου Φαίδρου μάρτυρος
Φαίδων, Φαίδωνας30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Φαίη6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίας Φωτεινής
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων
Φαιναρέτη1 Δεκεμβρίου Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος
Φαιστή, Φαιστίνα, Φαίστος21 Απριλίου Αγίων Ιανουαρίου και Φαύστου
Φανή6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φάνης6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φάνια6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
Φανούλα6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φανούρης, Φανουρία, Φανούριος27 Αυγούστου Αγίου Φανουρίου Μεγαλομάρτυρος
Φέβρα, Φεβρούλα, Φέβρω, Φεβρωνία, Φεβρωνίτσα25 Ιουνίου Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων
Φειδίας30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Φένια6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
12 Μαρτίου Οσίου Θεοφάνους ομολογητού
Φεύρα, Φευρούλα, Φεύρω, Φευρωνία, Φευρωνίτσα25 Ιουνίου Οσίας Ευφροσύνης Φεβρωνίας δουκίσης των Ρώσων
Φηλικίτη, Φήλιξ17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φιλαρέτη, Φιλαρέτης, Φιλάρετος1 Δεκεμβρίου Αγίου Φιλαρέτου ελεήμονος
Φιλεταίρα, Φιλεταίρη, Φιλεταίρης, Φιλεταιρία, Φιλεταίριος, Φιλέταιρος30 Δεκεμβρίου Αγίου Φιλεταίρου μάρτυρος
Φίλη29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φίληκας, Φιλήκη17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φιλημόνα, Φιλήμονας, Φιλημονή, Φιλήμων22 Νοεμβρίου Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου
Φίληξ, Φίληξα17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φίλης10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φιλήτα, Φιλήτη, Φιλητός27 Μαρτίου Αγίων Φιλητού Λυδίας Θεοπρέπιου και Μακεδόνα
Φίλια8 Ιουλίου Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου
28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Φιλικήτα, Φιλικητάτη, Φιλικήτη1 Φεβρουαρίου Φιλικητάτης Μάρτυρος
Φίλιξ17 Ιουνίου Αγίου Φήλικος
19 Οκτωβρίου Αγίου Φίλωνος μάρτυρος
Φιλίππα19 Απριλίου Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος
Φιλιππάκης, Φίλιππας, Φιλιππής14 Νοεμβρίου Φιλίππου του Αποστόλου
Φιλιππία19 Απριλίου Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος
Φίλιππος14 Νοεμβρίου Φιλίππου του Αποστόλου
Φιλίτσα8 Ιουλίου Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου
28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Φιλιώ19 Απριλίου Άγιος Θεόδωρος και οι συν αυτώ Φιλίππα Διόσκορος Σωκράτης και Διονύσιος
8 Ιουλίου Οσίου Θεοφίλου μυροβλύτου
28 Δεκεμβρίου Αγίων Θεοφίλου διακόνου και Μυγδονίου
Φιλοθέα, Φιλοθέη, Φιλόθεος, Φιλοθεούλα19 Φεβρουαρίου Αγίας Φιλοθέης της Αθηναίας
Φιλοκτήμονας, Φιλοκτήμων9 Μαρτίου Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων εν Σεβαστία
Φιλομίλα, Φιλομίλη, Φιλομίνα29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φιλοποίμην10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φίλος29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φιλοσοφή, Φιλοσοφία, Φιλόσοφος1 Μαΐου Αγίου Φιλοσόφου
Φιλουμένη, Φιλούμενος29 Νοεμβρίου Αγίου Φιλουμένου
Φίλων, Φίλωνας24 Ιανουαρίου Οσίου Φίλωνος
Φιφή17 Σεπτεμβρίου Σοφίας καί των θυγατέρων αυτής
Φλημόνα22 Νοεμβρίου Αγίου Φιλήμονος του Αποστόλου
Φλορέντσος13 Οκτωβρίου Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
Φλώρα18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
18 Δεκεμβρίου Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού
Φλωρένα, Φλωρένσα, Φλωρέντα, Φλωρέντζα, Φλωρέντης, Φλωρεντία, Φλωρέντιος, Φλωρέντος13 Οκτωβρίου Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
Φλωρή, Φλώρης18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
18 Δεκεμβρίου Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού
Φλώρινα13 Οκτωβρίου Αγίου Φλωρεντίου του Θεσσαλονικέως
Φλωρίτσα, Φλώρος18 Αυγούστου Μαρτύρων Φλώρου και Λαύρου
18 Δεκεμβρίου Οσίου Φλώρου επισκόπου Αμνησού
Φοίβη, Φοίβος3 Σεπτεμβρίου Οσίας Φοίβης μάρτυρος
Φόνης, Φόντας26 Ιανουαρίου Οσίου Ξενοφώντος
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φόρης9 Μαΐου Αγίου Χριστοφόρου μάρτυρος
Φούλα11 Ιουλίου Αγίας Ευφημίας Μεγαλομάρτυρος
16 Σεπτεμβρίου Αγίας Ευφημίας
Φραγκίσκος30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Φράσας, Φράσης, Φράσιος14 Μαρτίου Αγίων Βασιλείου και Ευφρασίου των Μαρτύρων
Φρατζέσκα30 Ιουνίου Των Αγίων Πάντων
Φρέγια1 Σεπτεμβρίου Αγίων Σαράντα Παρθένων και ασκητριών
Φρειδερίκη, Φρειδερίκος31 Ιουλίου
Φροσού, Φροσούλα, Φροσύνη25 Σεπτεμβρίου Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου
Φρόσυνος11 Σεπτεμβρίου Οσίου Ευφροσύνου του μαγείρου
Φρόσω25 Σεπτεμβρίου Οσίων Ευφροσύνης και Παφνουτίου
Φύλακας30 Αυγούστου Οσίου Φύλακος
Φυλακτή, Φυλακτός, Φυλαχτή, Φυλαχτός, Φυλαχτούλα8 Μαρτίου Οσίου Θεοφυλάκτου
Φύλλη, Φύλλης, Φύλλια, Φύλλιος, Φυλλίτσα, Φυλλιώ8 Αυγούστου Νεομάρτυρος Τριαντάφυλλου από Ζαγοράς
Φωκάς, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα, Φώκιος22 Σεπτεμβρίου Ιερομάρτυρος Φωκά επισκόπου Σινώπης
Φωκίων, Φώκος10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φώντας26 Ιανουαρίου Οσίου Ξενοφώντος
10 Απριλίου Αγίων Αφρικανού Θεοδώρου Μαξίμου Πομπηίου Τερεντίου και τριάντα εννέα Μαρτύρων
Φωτεινή6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίας Φωτεινής
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων
Φωτεινός, Φώτης, Φώτιος, Φώτις6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
Φωτούλα, Φώτω, Φώφη, Φωφώ6 Ιανουαρίου Τα Άγια Θεοφάνεια (Φώτα)
6 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτίου του Μεγάλου
26 Φεβρουαρίου Αγίας Φωτεινής
26 Φεβρουαρίου Αγίου Φωτεινού του Μάρτυρος
24 Μαΐου Αγίου Μελετίου και συν αυτώ Μαρτύρων