Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Πότε γιορτάζει: Γερώνυμος


Το όνομα Γερώνυμος βρέθηκε να γιορτάζει:

15 Ιουνίου 2021 ΤρίτηΟσίου ΙερώνυμουΙερώνυμος, Γερώνυμος, Ιερονύμη

Ιερώνυμος, Ιερονύμη: Προέλευση από τα Ελληνικά
📝  Πιθανή Ετυμολογία / Τι σημαίνει: Αρχαίο ελληνικό όνομα που σημαίνει "αυτός που έχει ιερό όνομα". Έχει τις ρίζες του στις λέξεις ιερό+όνομα που σημαίνουν "ιερός τόπος, άδυτο και συμβατική ονομασία προσώπου ή πράγματος".