Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Πότε γιορτάζει: Ιωαννίκιος


Το όνομα Ιωαννίκιος βρέθηκε να γιορτάζει:

4 Νοεμβρίου 2024 ΔευτέραΟσίου Ιωαννικίου του ΜεγάλουΙωαννίκιος, Ιωανίκιος

Ιωαννίκιος: Προέλευση από τα Εβραϊκά

📝  Πιθανή Ετυμολογία / Τι σημαίνει: Προέρχεται από το όνομα Ιωάννης, το οποίο είναι εξελληνισμένο όνομα του εβραϊκού ονόματος Yokhanan που σημαίνει "ο Κύριος είναι ελεήμων, ή ο Κύριος έχει δείξει εύνοια". Έχει τις ρίζες του στις λέξεις Yah+hanan που σημαίνουν "το όνομα του Κυρίου και να είναι ελεήμων".

👩‍  Γνωστοί με αυτό το όνομα: