Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ
Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω


Πότε γιορτάζει: Χριστοφίνα


Το όνομα Χριστοφίνα βρέθηκε να γιορτάζει:

9 Μαΐου 2023 ΤρίτηΑγίου Χριστοφόρου μάρτυροςΧριστόφορος, Χριστοφόρης, Φόρης, Χριστόφης, Χριστοφία, Χριστοφίνα

Χριστόφορος, Χριστοφία: Προέλευση από τα Ελληνικά

📝  Πιθανή Ετυμολογία / Τι σημαίνει: "Αυτός που έχει το Χριστό στην καρδιά του". Προέρχεται από τις λέξεις Χριστός+φέρω που σημαίνουν "αυτός που έχει το χρίσμα και κρατώ κάτι πάνω μου, βαστάζω".

👩‍  Γνωστοί με αυτό το όνομα: Χριστόφορος Παπακαλιάτης